info@intellectronic.eu

Problemy z dostawami elektroniki

Problemy z dostawami elektroniki


Dlaczego realizacja finalnej wersji naszego modułowego układu BMS uległa drobnym opóźnieniom? Wszystko przez załamanie się światowych łańcuchów dostaw w zakresie elektroniki w ostatnich miesiącach.

Na zjawisko wpłynęło wiele przyczyn, takich jak epidemia Covid-19 i błędy w szacunkach zapotrzebowania w branży automotive w roku 2020, gwałtowny wzrost cen transportu z Azji do Europy, pożar w jednej z fabryk półprzewodników, obniżenie możliwości produkcyjnych na Tajwanie.Zjawiska te samodzielnie w żaden sposób nie byłyby w stanie zagrozić tak złożonemu łańcuchowi zależności, jednak wspólnie wytworzyły efekt negatywnej synergii, który spowodował, że czas oczekiwania na elementy elektroniczne dla największych odbiorców zwiększył się o kilka miesięcy. Dla odbiorców indywidualnych realizujących niewielkie wolumeny zamówień ten czas wynosi obecnie nawet kilkadziesiąt tygodni. W najgorszych przypadkach powoduje to konieczność przeprojektowania danych układów pod kątem wykorzystania w nich elementów dostępnych rynkowo – i z takim problemem zmagamy się niestety obecnie, planując realizację pierwszej wersji rynkowej naszego układu BMS.