info@intellectronic.eu

Wsparcie rozwoju

Wsparcie rozwoju


W poprzednim wpisie wspominaliśmy o realizacji projektu modułowego systemu zarządzania magazynami energii BDMS (będącego rozwojową wersją typowo stosowanych systemów BMS). W aktualnym wpisie chcieliśmy doprecyzować, że projekt jest realizowany w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dofinansowanego z budżetu UE.

Wartości dodane, wniesione za sprawą realizacji projektu do konstrukcji standardowych systemów BMS, takie jak modułowość, która zapewnia możliwość zwiększania pojemności akumulatorów (skalowania) już po zakupie przez użytkownika końcowego, monitoring parametrów pracy oraz logowanie błędów pracy akumulatorów, czy obniżenie kosztów projektowania oraz wykonania akumulatorów (baterii litowo-jonowych) wyposażonych w tak wykonany system BMS, przekonały kapitułę konkursu o wysokiej wartości realizowanego projektu oraz pozwoliły pozyskać dofinansowanie. Dofinansowanie to pozwoli na wdrożenie rynkowe systemu BDMS oraz zaoferowanie go pierwszym klientom. W imieniu wszystkich zadowolonych użytkowników projektowanego układu BMS w przyszłości – dziękujemy!