info@intellectronic.eu

BDMS

Modular control system for electrical energy storage

O Nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w obszarze magazynowania i przetwarzania energii elektrycznej. Zajmujemy się dostarczaniem gotowych rozwiązań oraz realizacją projektów indywidualnych, dostosowanych do wymagań klienta. Nasze produkty mogą być wdrażane w następujących zastosowaniach

Systemy off grid / Systemy zasilania awaryjnego UPS
Łodzie i kampery / Pojazdy elektryczne (EV)

Oferujemy konkurencyjne ceny, jednocześnie zapewniając wysoką jakość sprzedawanych produktów (posiadamy własne laboratorium pozwalające na testowanie jakości oferowanych przez nas akumulatorów).

BDMS - Modułowy system kontroli magazynów energii elektrycznej

BUDOWA MODUŁOWA

W skład systemu wchodzą moduły master, slave oraz gateway. Master jest modułem zarządzającym całością magazynu energii; komunikuje się z pozostałymi modułami za pomocą optycznie separowanej magistrali komunikacyjnej. Moduł nadrzędny posiada układ pomiaru wartości prądu płynącego główną szyną akumulatora, układ pomiarowy napięcia akumulatora, interfejs komunikacyjny Modbus RTU do celów konfiguracji i diagnostyki oraz konfigurowalne wyjścia typu open-collector umożliwiające sterowanie zewnętrznymi urządzeniami współpracującymi z magazynem energii. Slave jest modułem zarządzającym pojedynczym ogniwem; podlega kontroli przez moduł master, jednocześnie samodzielnie pełniąc funkcje zabezpieczające ogniwo przed awariami. Moduł slave, posiada układ pomiarowy napięcia i temperatury ogniwa oraz układ balansowania aktywnego oparty o przetwornicę DC/DC. Moduł gateway pełni funkcję pośrednika pomiędzy magazynem energii, a światem zewnętrznym, przekazując szereg danych diagnostycznych oraz funkcjonalnych do systemu nadrzędnego (systemy zarządzania flotą/sterujące/monitorujące/SCADA). W zależności od potrzeby użytkownika, moduł gateway udostępnia interfejsy komunikacyjne np. Modbus RTU (RS232/485), CAN, etc.

BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA

Moduł master oraz każdy z modułów slave wchodzących w skład systemu, posiada szereg zabezpieczeń zapewniających wydajne i efektywne działanie magazynu energii. System ciągle monitoruje napięcie i prąd głównej szyny oraz napięcie i temperaturę każdego z ogniw. Jeśli zostanie przekroczona którakolwiek z wartości progowych, podejmowane są działania mające na celu uniknięcie awarii urządzenia. Informacja o przekroczeniu parametrów pracy jest również udostępniana do nadrzędnego systemu w postaci alarmu. Utrata komunikacji pomiędzy modułami slave a modułem master, nie powoduje ustania pracy funkcji zabezpieczających ogniwo. Zgodnie z wybraną przez użytkownika strategią, moduł slave może kontynuować balansowanie aktywne do ostatnich zadanych wartości napięcia, przejść w tryb balansowania pasywnego lub zaprzestać balansowania.

BALANSOWANIE AKTYWNE

Zwiększa efektywność wykorzystania akumulatora, gdyż energia, którą system balansowania pasywnego oddałby w postaci ciepła, zwracana jest przez poszczególne moduły slave do głównej szyny akumulatora, za pomocą przetwornicy DC/DC. Dzięki temu, znacząco skracany jest czas ładowania i balansowania magazynu energii. IV. Skalowalność i uniwersalność. Dzięki BDMS, użytkownik może zbudować magazyn energii odpowiadający jego potrzebom. Do poszczególnych zastosowań dobrać można odpowiednie wersje wymiennych układów pomiarowych (różne zakresy prądów oraz napięć) i modułów komunikacyjnych gateway (różne interfejsy komunikacyjne). Wykorzystywany przez system, wewnętrzny interfejs komunikacyjny oferuje algorytm negocjacji wersji protokołu i prędkości komunikacji, co umożliwia zachowanie wstecznej zgodności między modułami wchodzącymi w skład magazynu energii.

ŁATWA DIAGNOSTYKA

Oprogramowanie diagnostyczne umożliwia odczytanie z modułu master pełnego zestawu parametrów pracy oraz informacje o nieprawidłowościach w działaniu magazynu energii. Dodatkowo, całość informacji diagnostycznej (alarmy, zdarzenia, parametry pracy) udostępniana jest nadrzędnemu systemowi za pomocą modułu gateway. Dzięki temu możliwe jest szybkie zlokalizowanie miejsca oraz przyczyny nieprawidłowej pracy urządzenia.

SKALOWALNOŚĆ I UNIWERSALNOŚĆ

Dzięki BDMS, użytkownik może zbudować magazyn energii odpowiadający jego potrzebom. Do poszczególnych zastosowań dobrać można odpowiednie wersje wymiennych układów pomiarowych (różne zakresy prądów oraz napięć) i modułów komunikacyjnych gateway (różne interfejsy komunikacyjne). Wykorzystywany przez system, wewnętrzny interfejs komunikacyjny oferuje algorytm negocjacji wersji protokołu i prędkości komunikacji, co umożliwia zachowanie wstecznej zgodności między modułami wchodzącymi w skład magazynu energii.

Dotacje EU

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Firma Intellectronic Solutions Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego modułowego systemu zarządzania magazynami energii ”.

Cel projektu:
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego, modułowego systemu zarządzania magazynami energii przeznaczonego dla pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym.

Planowane efekty projektu:
- zwiększenie pojemności oraz żywotności akumulatora względem tradycyjnych systemów
- wykorzystanie w 100% potencjału pojemności magazynu energii dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody balansowania aktywnego
- możliwość zwiększania pojemności akumulatorów (skalowanie) już po zakupie przez użytkownika końcowego
- monitoring parametrów pracy oraz logowanie błędów pracy akumulatorów
- znaczne obniżenie czasu potrzebnego na budowę magazynu energii oraz redukcja zapotrzebowania wykwalifikowanych pracowników

Całkowita wartość projektu: 1 242 650.25 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 994 733.75 PLN

Kontakt


    Intellectronic Solutions sp. z. o.o.

    Email: info@intellectronic.eu

    NIP: 817-219-53-99
    KRS: 0000819090